CÔNG TY CỔ PHẦN SNEWRICE VIỆT NAM
SNEWRICE VIET NAM JSC
Chọn đúng - trúng mùa
Phone
Hỗ trợ tư vấn
0937 688 600

Quan hệ cổ đông

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

mota 2020 THÀNH LẬP CÔNG TY Công ty cổ phần SnewRice Việt Nam, với thành phần chính là đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, đã hoạt động trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật trên 20 năm, mối quan hệ rộng rãi với các đối tác và cơ quan nghiên cứu.

Copyright © 2021 - Công Ty Cổ Phần Snewrice Việt Nam - All rights reserved. Design by i-web.vn